شرکت پارس سی تاک آوا         در زمینه تامین و تولید مواد اولیه و لوازم قنادی، شیرینی پزی، کافه و بستنی فعالیت دارد. دفتر مرکزی شرکت سی تاک در تهران است اما می توانید به مراکز فروش محصولات سی تاک در استانهای دیگر نیز مراجعه کنید.در زمینه تامین و تولید مواد اولیه و لوازم قنادی، شیرینی پزی، کافه و بستنی فعالیت دارد. دفتر مرکزی شرکت سی تاک در تهران است اما می توانید به مراکز فروش محصولات سی تاک در استانهای دیگر نیز مراجعه کنید.در زمینه تامین و تولید مواد اولیه و لوازم قنادی، شیرینی پزی، کافه و بستنی فعالیت دارد. دفتر مرکزی شرکت سی تاک در تهران است اما می توانید به مراکز فروش محصولات سی تاک در استانهای دیگر نیز مراجعه کنید.

مواد اولیه صنایع غذایی سی تاک
مواد اولیه قنادی سی تاک
محصولات کافی شاپ سی تاک
pastry tools