شرکت پارس سی تاک آوا         در زمینه تامین و تولید مواد اولیه و لوازم قنادی، شیرینی پزی، کافه و بستنی فعالیت دارد. دفتر مرکزی شرکت سی تاک در تهران است اما می توانید به مراکز فروش محصولات سی تاک در استانهای دیگر نیز مراجعه کنید.در زمینه تامین و تولید مواد اولیه و لوازم قنادی، شیرینی پزی، کافه و بستنی فعالیت دارد. دفتر مرکزی شرکت سی تاک در تهران است اما می توانید به مراکز فروش محصولات سی تاک در استانهای دیگر نیز مراجعه کنید.در زمینه تامین و تولید مواد اولیه و لوازم قنادی، شیرینی پزی، کافه و بستنی فعالیت دارد. دفتر مرکزی شرکت سی تاک در تهران است اما می توانید به مراکز فروش محصولات سی تاک در استانهای دیگر نیز مراجعه کنید.