productbwproductcolorful
documentsbwdocumentscolorful
workwithusbwworkwithuscolorful
newsbwnewscolorful
 
parallax background
 
 

با ما آشنا شوید

با ما در مجموعه همراه باشید تا آنچه می گذرد را تماشا کنید.تولید (PVC) با گرید پزشکی و غذایی

پتروشیمی هگمتانه پس از سالها تلاش و کوشش متخصصین و دانشمندان داخلی سرانجام توانست به این مهم دست باید و مهم ترین وظیفه و هدف خود را تولید پلی وینیل کلراید (PVC) با گرید پزشکی و غذایی مطابق با آخرین استانداردهای جهانی می داند.

ادامه مطلب


تحولی در صنعت پتروشیمی ایران

پتروشیمی هگمتانه با شروع به تولید، تبدیل به تنها تامین کننده خوراک صنایع پایین دستی و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و صنایع بسته بندی حوزه تولید محصولات خوراکی و غذایی، مطابق با آخرین و به روزترین استانداردهای جهانی در سطح کشور و منطقه شده است.

ادامه مطلب


در پی دستیابی به بازارهای جهانی

پتروشیمی هگمتانه با شروع به تولید، تبدیل به تامین کننده خوراک صنایع پایین دستی و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و صنایع بسته بندی حوزه تولید محصولات خوراکی و غذایی، مطابق با آخرین و به روزترین استانداردهای جهانی شده است.

ادامه مطلب

تولید (PVC) با گرید پزشکی و غذایی

پتروشیمی هگمتانه پس از سالها تلاش و کوشش متخصصین و دانشمندان داخلی بلاخره توانست به این مهم دست باید و مهم ترین وظیفه و هدف خود را تولید پلی وینیل کلراید (PVC) با گرید پزشکی و غذایی مطابق با آخرین استانداردهای جهانی می داند.

ادامه مطلب


تحولی در صنعت پتروشیمی ایران

پتروشیمی هگمتانه با شروع به تولید، تبدیل به تنها تامین کننده خوراک صنایع پایین دستی و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و صنایع بسته بندی حوزه تولید محصولات خوراکی و غذایی، مطابق با آخرین و به روزترین استانداردهای جهانی در سطح کشور و منطقه شده است.

ادامه مطلب


در پی دستیابی به بازارهای جهانی

پتروشیمی هگمتانه با شروع به تولید، تبدیل به تامین کننده خوراک صنایع پایین دستی و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و صنایع بسته بندی حوزه تولید محصولات خوراکی و غذایی، مطابق با آخرین و به روزترین استانداردهای جهانی شده است.

ادامه مطلب