آموزش

سپتامبر 13, 2020

بخش آموزش شرکت سی تاک

شرکت سی تاک دوره های آموزشی منظمی را در زمینه آموزش قنادی و کافه برگزار می کند. جهت اطلاع از شروع دوره ها و مفاد آموزشی […]